Minska eller klara av smärtan, både fysiskt och psykiskt

Smärtrehabilitering

Smärtforskningen har gjort stora framsteg sista 10 åren och vi vet idag mer om smärta. Det är viktigt att skilja på akut och mer långvarig smärta. Långvarig smärta och värk är mer komplicerat än vi trodde. Flera olika insatser behöver kombineras för att minska eller klara av smärtan, både fysiskt och psykiskt. Du får information om detta och vi kommer tillsammans fram till lämpliga åtgärder för just dig.
Hitta din balans

FYSIOTERAPI HJÄLPER DIG ATT LÄKA OCH STÄRKA KROPP OCH SJÄL.