Undersökning, behandling och fysisk träning.

Ortopedisk manuell terapi

OMT är ett specialistområde inom karaktärsämnet sjukgymnastik/fysioterapi. OMT utgår från en helhetssyn på patienten. Tillsammans med sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus samt manuellt utförd undersökning av leder, muskler, nerver i rygg och extremiteter utförs en funktionsanalys. En behandlingsplan som innehåller specificerade del- och slutmål upprättas i samråd med patienten. Behandlingen består av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. För att förhindra återfall ingår funktionsträning under handledning med påföljande egenaktivitet.
Hitta din balans

Fysioterapi hjälper dig att läka och stärka kropp och själ.