Över 25års erfarenhet

Basal Kroppskännedom™​

Basal Kroppskännedom™ är en sjukgymnastisk arbetsform som både förebygger och behandlar smärttillstånd. Metoden integrerar västerländsk rörelsetradition och biomedicinsk kunskap med de österländska rörelseformerna Tai Chi, Qigong och Zen-meditation. Träningen leder till ökat kroppsmedvetande, balanserad hållning och ett avspänt välkoordinerat rörelsemönster med en naturlig integrerad andning.

Övningarna kan även bidra till att motverka psykisk ohälsa. Genom att träna närvaro, koncentration och uppmärksamhet hjälper övningarna dig att upptäcka, förstå och stärka dina egna inneboende resurser för att kunna påverka hälsa och kreativitet samt förmågan att reflektera över och förändra invanda mönster. Ett flertal doktorsavhandlingar visar god effekt vid långvarig smärta, stressrelaterade besvär och olika psykiska symptom som ångest, oro och nedstämdhet.

Hitta din balans

Fysioterapi hjälper dig att läka och stärka kropp och själ.