Du kan få hjälp med din smärta och kunskap om den.

Akut eller långvarig smärta

Om du har smärta och värk i nacke, rygg, leder, muskler eller huvudvärk

Efter noggrann undersökning bestämmer vi tillsammans vilken behandling som är bra för dig. Det ingår alltid undervisning om kroppen och dina besvär.

Forskning om smärta har ändrat synen på smärta och hur den ska behandlas. Oftast behöver vi kombinera smärtlindring, tex akupunktur, TENS, massage, med mental träning, avslappning, Mediyoga, Basal Kroppskännedom, Mindfulness.

Att komma igång med anpassad fysiskt träning och mycket viktigt vid behandling av fr. a. långvarig smärta.

Exempel på behandlingar:

Hitta din balans

Vi hjälper dig ta hand om din kropp